Zakres usług

Opierając się na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu Rzeczoznawców oraz know-how świadczymy na wysokim poziomie profesjonalne usługi w zakresie:

 • wyceny wartości pojazdów, sprzętu
  motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń
 • określania i dokumentowania uszkodzeń pojazdów
  oraz maszyn, które powstały w wyniku kolizji lub
  wypadków oraz awarii technicznych
 • określania kosztów napraw pojazdów i maszyn przy
  wykorzystaniu powszechnie stosowanego na świecie
  (a szczególnie w Europie) systemu Audatex
 • określania kosztów napraw dla pojazdów
  zarejestrowanych poza granicami Polski
 • weryfikacji kosztorysów, rachunków i faktur za
  naprawy pojazdów i maszyn
 • opiniowania w zakresie jakości i zgodności
  wykonywanych napraw z technologiami zalecanymi
  przez producentów pojazdów
 • analizy wypadków i kolizji drogowych pojazdów
  samochodowych
 • innych prac rzeczoznawczych w zależności od
  potrzeb zleceniodawców

Dysponując stosowną wiedzą oraz niezbędnymi materiałami świadczymy usługi na wysokim poziomie zarówno dla polskich jak i zagranicznych zleceniodawców.

Przykładowa wycena pojazdu