Zakres usług

Opierając się na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu Rzeczoznawców oraz know-how świadczymy na wysokim poziomie profesjonalne usługi w zakresie:

  • wyceny wartości pojazdów, sprzętu
   motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń
  • określania i dokumentowania uszkodzeń pojazdów
   oraz maszyn, które powstały w wyniku kolizji lub
   wypadków oraz awarii technicznych
  • określania kosztów napraw pojazdów i maszyn przy
   wykorzystaniu powszechnie stosowanego na świecie
   (a szczególnie w Europie) systemu Audatex
  • określania kosztów napraw dla pojazdów
   zarejestrowanych poza granicami Polski
  • weryfikacji kosztorysów, rachunków i faktur za
   naprawy pojazdów i maszyn
 • opiniowania w zakresie jakości i zgodności
  wykonywanych napraw z technologiami zalecanymi
  przez producentów pojazdów
 • analizy wypadków i kolizji drogowych pojazdów
  samochodowych
 • innych prac rzeczoznawczych w zależności od
  potrzeb zleceniodawców

Dysponując stosowną wiedzą oraz niezbędnymi materiałami świadczymy usługi na wysokim poziomie zarówno dla polskich jak i zagranicznych zleceniodawców.